CSP-J/S2021第一轮认证湖南地区晋级规则公示
湖南
2021-08-20 15:50:23
阅读量:1

 
 

    为更好的兼顾本认证对湖南省内信息学的普及与提高作用,平衡湖南地区各市州差异、减少第一轮意外情况导致高水平选手被淘汰等情况,特基于2019版CSP-J/S湖南省第一轮晋级规则制定本晋级规则。

    本规则自公布之日起执行。                                                                                                          CSP-J/S认证湖南地区组织单位

                                                                                                                          2021-8-20


CSPJS第一轮湖南地区晋级规则2021